Drobečková navigace

Úvod > Klíčová témata > Zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky a jejich dostupnost

Problém

Zdravotnické prostředky mají často klíčový vliv na průběh léčby. Pozornost však mají mizivou a leckdy je jejich dostupnost v odpovídající kvalitě limitována zbytečnými překážkami.

Popis

Zdravotnické prostředky jsou možná na první pohled méně zajímavou, ale rozhodně důležitou a nenahraditelnou položkou při poskytování zdravotní péče. Ač se s nimi setkáváme denně, málokdo si připouští jejich vliv a zásadní dopad v léčbě či kompenzaci zdravotního postižení. Zdravotnické prostředky zůstávají mimo větší znalost laické veřejnosti. V mnoha případech jsou zásadní položkou rodinného rozpočtu a bez jejich podpory by to nebyl pro mnohé život, jak jej známe. Invalidní vozík, nitrooční čočka, koronární stenty, zubařské křeslo, protéza, a nebo třeba obyčejná náplast. Potřebuje je nemalé množství pacientů a musí zůstat dostupné široké veřejnosti v odpovídající kvalitě. A jelikož jsou zdravotnické prostředky materiál, tak podléhají inflaci a dopadům krize dodavatelských řetězců stejně, jako cokoliv jiného. Jejich ceny se rychle mění, ale legislativa neumí reagovat. A výsledek? Patová situace vedoucí k tomu, že systém ve svém důsledku vede k omezování variability nabídky na trhu a dostupnosti zdravotnických prostředků pro pacienty.

Zdravotnické prostředky a reklama

Problém

Nová právní úprava regulace reklamy na zdravotnické prostředky byla ušita horkou jehlou a s její aplikací v praxi mají problém i regulační orgány. 

Popis

Vinou nové právní úpravy se pacient o některých produktech, možnostech léčby či novinkách na trhu nemůže dozvědět jinak, než od lékaře. Obdobně pak zatímco např. zubní kartáček nebo doplňky stravy může v televizi či na internetu propagovat lékař nebo známý herec, u zdravotnického prostředku toto možné není. Není ani možné, aby maminka na mateřské dovolené, která aktivně využívá sociální sítě a má např. několik tisíc sledujících, informovala o zdravotnických prostředcích, které používá.   

Podobných problémů má regulace reklamy celou řadu. Nechceme právní úpravu zcela zrušit, ale revidovat ji tak, aby regulovala skutečně to, co je regulovat třeba.