Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Jsme sdružení osob, kterým není lhostejný stav českého zdravotnictví. Vidíme problémy ve zdravotním systému, které přesahují populistická témata. Díky naší každodenní práci se zdravotním právem víme, kde mají právní předpisy slabá místa, nebo dokonce trhliny. Víme, které zákony mají dobrý záměr, ale špatné provedení. A hlavně víme, jak to celé společně zlepšit.  

Současná situace pandemie COVID-19, inflace urychlila nutnost spojit se, definovat klíčová témata a zahájit veřejnou diskusi. Chceme přispět ke kultivaci prostředí a pravidel v českém zdravotnictví. Netvrdíme, že můžeme vyřešit všechny problémy českého zdravotnictví. Věříme ale, že pokud se nám cestou kvalitní, otevřené diskuse a právní radou podaří v uvedených oblastech zlepšit právní předpisy tak, aby byly jasnější a důsledně dodržované, začne se postupně zlepšovat i prostředí. 

Naší ambicí je postavit PULZ a jeho tým do role expertního poradce české politické reprezentace a zákonodárců bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Chceme přispívat ke zlepšení legislativního prostředí v zájmu široké veřejnosti, pacientů, lékařů i provozovatelů zdravotnických služeb. Témata jsme připraveni diskutovat do hloubky a naši pomoc nabízet na expertní bázi, daleko za hranicí laciných hesel. Spíše však hluboko v detailu, s akcentem na konkrétní změny a jejich veřejné a legislativní dopady.

K veřejnosti však chceme mluvit srozumitelným jazykem a bez paragrafů. Chceme přispět k popularizaci témat, která ovlivňují kvalitu a dostupnost péče, která však často zůstávají bez povšimnutí. Zdraví je téma každého z nás, a to nejen v momentě, kdy nás něco trápí.

  • Naším cílem ale není destrukce systému, opakované podávání žalob a ústavních stížností. Chceme iniciovat veřejnou diskusi, v ní upozorňovat na nedostatky stávajícího systému a právní úpravy a v přímé diskusi s ministerstvem, a tím přispět ke kultivaci legislativy i prostředí.
  • Nabízíme podporu ministerstvu zdravotnictví ze strany špičkových expertů v oblasti zdravotnického práva, farmaceutického práva a práva zdravotnických prostředků.

 

Martin Dymáček

Martin Dymáček

Martin je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře M2A Partners. Ve své více než desetileté advokátní praxi se mimo jiné detailně věnuje problematice léčiv a zdravotnických prostředků. Zabývá se jak problematikou vstupu těchto komodit na trh, tak procesem získání úhrady ze zdravotního pojištění, vztahy se zdravotními pojišťovnami, regulací reklamy a zajištění dostupnosti zdravotní péče pro pacienty. Martin je autorem několika úspěšných podání k Ústavnímu soudu z oblasti zdravotnictví a aktivně se podílí na přípravě a připomínkování legislativních návrhů v těchto oblastech. Více informací naleznete na www.m2apartners.cz

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Honza jako právník začínal před 13 lety ve velké fakultní nemocnici, odkud se přesunul na ústředí VZP, aby po odchodu spoluzaložil první poradenskou firmu v ČR, která se specializovala na zdravotnické prostředky. Od roku 2019 působí samostatně jako nezávislý konzultant ve zdravotnictví se záběrem od úhradového systému a nároku pojištěnců až po nemocniční nákupy a veřejné zakázky. Mezi lety 2018-2022 byl členem dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a od roku 2019 je členem komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků zřízenou MZ ČR. Honza často přednáší pro firmy, lékaře, ale i studenty biomedicínského inženýrství nebo MBA programů ve zdravotnictví. Sám sebe s nadsázkou označuje za Forresta Gumpa českého zdravotnictví. Více na janzahalka.cz

Martin Schimmer

Martin Schimmer

Martin je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře M2A Partners. V lékovém právu se pohybuje už přes 15 let a prošel spolu s klienty všemi zásadními změnami, které se v této oblasti odehrály, pomáhá jim v základní i detailní orientaci v mimořádně složité legislativě a o problematice také často přednáší na odborných fórech. Jeho doménou jsou distribuční vztahy, uvádění léků na trh a jejich dodávky, obchodní vztahy s nemocnicemi a lékárnami a reklama. Další informace jsou k dispozici na www.m2apartners.cz 

Pavel Kroupa

Pavel Kroupa

Pavel je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. Zaměřuje se na správní právo, veřejné zakázky a duševní vlastnictví. Zvolili ho do představenstva České advokátní komory, kde je zároveň předsedou Sekce pro právo duševního vlastnictví. Dále je členem rady České parkovací asociace a pomáhá nastavovat veřejné zakázky v Asociaci softwarových agentur (ASWA). Jako advokát s více než patnáctiletou praxí pomáhal uzavírat stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel ze strany zadavatele i dodavatele na významných projektech v souhrnné hodnotě přesahující několik miliard korun. Sledovat ho můžete na LinkedIn: linkedin.com/in/pavel-kroupa

Jiří Morávek

Jiří Morávek

Jirka se věnuje finančním a právním otázkám ve zdravotnictví již od dob studia na vysoké škole. Působil jako právní konzultant ve zdravotnickém ambulantním zařízení, kde nasbíral cenné praktické zkušenosti. Po absolvování právnické fakulty začal pracovat pro společnost specializující se na komplexní poradenství v oblasti zdravotnických prostředků. Zde se zaměřoval hlavně na regulatorní a úhradová specifika zdravotnických prostředků. V současnosti se věnuje mimo jiné regulaci reklamy na zdravotnické prostředky, podmínkám oprávnění k poskytování zdravotních služeb a auditů v oblasti správné distribuční a skladovací praxe. Od léta 2023 patří mezi členy Poradní unie. Více informací naleznete na webových stránkách www.mednez.cz nebo jej můžete sledovat na linkedin.com/in/jiří-morávek-18106a181.